Kędykolwiek teraz jesteś me drogie kochanie - liryka miłosna dworów Polski i Europy z XVI i XVII w.

W programie koncertów pieśni miłosne, dworskie i biesiadne.
Źródła
Staropolskie Kancjonały
Cancionero de Palacio
Cancionero de Upsala

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian