Prezentacje multimedialne:


1. "Szlakiem średniowiecznych pielgrzymów na Świętą Górę Montserrat"
2. "Średniowieczne ryciny z Cantigas de Santa Maria - muzyka i instrumentarium"
4. "Barwny świat średniowiecznego Kodexu de Manesse"
5. "Nowe jak stare, czyli słów kilka o rekonstrukcjach instrumentów historycznych z Pracowni Leszka Pelca"

Promocja poezji staropolskiej

Coś dla miłośników średniowiecznej poezji, Ezopowych mądrości, uszczypliwych bajek Ignacego Krasickiego i figlików Mikołaja Reja. Pragniemy zachęcić uczestników do zagłębienia się w literaturę staropolską - ogromne bogactwo form, stylów i przepięknego słowa. Każdy słuchacz otrzyma od naszej małej księżniczki przygotowany na tę okazję papirus z tekstem wybranego utworu. Zapraszamy do odwiedzenia portalu STAROPOLSKA

Muzeum Regionalne w Jaśle
ul. Kadyiego 11

 

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian