„Łańcuch łączący Ziemię z Niebem – Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny”.Zapraszamy na spotkanie promujące wydawnictwo „Łańcuch łączący Ziemię z Niebem – Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny”. Książka jest owocem wywiadów terenowych autora, Kamila Basty, prowadzonych na Sądecczyźnie w 2019 r., rzucających nowe światło na kwestię obrzędowości rodzinnej, a także sposobów przeżywania oraz „konstruowania” polskiego katolicyzmu.
Rozmowa z Kamilem Bastą autorem publikacji, przeplatana koncertem pieśni pogrzebowych „Bije pierwsza godzina... Przy pogrzebie” w wykonaniu zespołu „Vox Angeli”.

Spotkanie poprowadzi etnografka Maria Magdalena Kroh – autorka wielu publikacji, m.in. „Kumosia kumosi gorzołeckę nosi. Zwyczaje narodzinowe i pogrzebowe w Podegrodziu”.

Zapraszamy w niedzielę 7 listopada o godz. 12:00 do kościoła z Łososiny Dolnej w Sądeckim Parku Etnograficznym.

https://muzeum.sacz.pl/strony_aktualnosci/spotkanie-promujace-wydawnictwo-lancuch-laczacy-ziemie-z-niebem-rozaniec-jako-praktyka-funeralna-wspolczesnej-sadecczyzny/

plcsenfrdehuitptroruskessvuk