Spis treści

 
DLA PASJONATÓW FOTOGRAFII I KAMEROWANIA


*** Nie dotyczy Patronów Medialnych

Wszystkich zainteresowanych robieniem zdjęć, kamerowaniem i uwiecznianiem spotkań lirników na różnego rodzaju nośnikach informujemy, że jakiekolwiek działania z ich strony nie mogą dezorganizować i zakłócać wydarzenia. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału. W zamian za umożliwienie rejestracji wydarzeń związanych z IV Podkarpackim Spotkaniem Lirników w Dolinie Sanu w formie foto, video lub innej rejestrujący zobowiązuję się przekazać zrealizowane materiały w całości organizatorom imprezy w terminie 7 dni od zakończenia z możliwością ich dowolnego wykorzystania, również w celach promocyjnych z podaniem autora realizacji.

Koordynator Barbara Bator
Tel: 608366444, e-mail: warsztaty@voxangeli.pl