Tradycyjne czuwania i nabożeństwa pasyjne, warsztaty, prelekcje, spotkania śpiewacze oraz koncerty pieśni Wielkopostnych.


„Pozwól mi Twe Męki śpiewać i z czułością ubolewać,
o Baranku bez zmazy, który gładzisz me skazy.
Żal mi Jezu moich złości, lecz ach spraw z Twojej litości,
bym przez Cię odkupiony, zasłużył być zbawiony.”

Wielkopostne Rozmyślania o Bożym Umęczeniu – Opis Edcyji 2017

Stacye Jerozolimskie - Tradycyjna Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo w całości śpiewane zarówno przez zespół jak i przez wiernych. Wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewnik z tekstami, dzięki czemu mogą czynnie włączyć się w przeżywanie treści. Teksty Drogi Krzyżowej zostały zaczerpnięte z tradycji Podkarpacia, z badań dr Bartosza Gałązki.

"O Święty Jezu cóżeś Ty przewinił" - Podkarpackie Misterium Wielkopostne
Program koncertu oparty jest na Stacyjach Jerozolimskich. Tak kiedyś nazywano Drogę Krzyżową. Nawiązuje do wystawianych w średniowieczu Misteriów Męki Pańskiej. Wierni poprzez muzyczne rozważania podążają za Chrystusem drogą przez Mękę. Stając się uczestnikami kolejnych Stacji, wchodzą coraz głębiej w przeżywanie tej wielkiej tajemnicy. Melodie i teksty stacji oraz większości pieśni pochodzą z Podkarpacia. Pieśni te mają wielowiekowy rodowód. Zostały odnalezione przez Bartosza Gałązkę – naszego podkarpackiego Kolberga. Całość została uzupełniona tekstami z Kancjonału Walentego z Brzozowa z XVI w. Pieśni wykonywane z akompaniamentem średniowiecznej liry korbowej ( Symphonia, XIII w. wzór z Cantigas de Santa Maria), pojawią się również utwory tradycyjne wykonane a capella.

Pieśni i tradycje Wielkopostne na Podkarpaciu – wykłady i prelekcje.
Dr Bartosz Gałązka – etnograf, pasjonat tradycji, nasz podkarpacki Kolberg od wielu lat współpracuje z Zespołem Vox Angeli. Wspólnie pragniemy ocalić od zapomnienia naszą, lokalną tradycję poprzez organizowanie koncertów, czuwań, spotkań śpiewaczych, warsztatów, prelekcji czy wykładów.
Każde spotkanie jest przeplatane wspólnym śpiewem wraz z uczestnikami, każda część wykładu jest zobrazowana muzyką tradycyjną na żywo. Uczestnicy otrzymują programy
z tekstami wybranych pieśni. Podkarpacie to bardzo bogaty w tradycję region. Bartosz Gałązka podczas swoich badań etnograficznych wciąż odnajduje tutaj perełki muzyczne z dawnych czasów, pieśni, które pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy.

Warsztaty tradycyjnych pieśni Wielkopostnych
Nauka pieśni pasyjnych z Podkarpacia. Zajęcia z elementami emisji głosu oraz dykcji i recytacji.
Repertuar zaczerpnięty został ze zbiorów dr Bartosza Gałązki „Pieśni Nabożne Podkarpacia”.
Uczestnicy otrzymują skrypt z tekstami wszystkich pieśni. Finałem warsztatowych zmagań są zwykle
tradycyjne czuwania w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim podczas Triduum Paschalnego.

Tradycyjne czuwania w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim podczas Triduum Paschalnego.
Rozważanie tajemnicy Triduum Paschalnego za pomocą przepięknych treści, jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni.
Powrót do tradycji wspólnego czuwania. Trwanie we wspólnym śpiewie.
Wszyscy uczestnicy otrzymują śpiewniki z tekstami pieśni.

 

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian