Przygotowania do kolejnej edycji Tradycyjnego Podkarpackiego Kolędowania idą pełną parą. Już wkrótce zaprosimy wszystkich słuchaczy na kolędowe, pełne opowieści i wspólnego śpiewu wieczory.

Będziemy z kolędą wszędzie tam, gdzie znajdą się chętni do śpiewania, wspominania dawnych świąt, chętni do dzielenia się radością z Narodzenia Pana. Ważną częścią Edycji 2017 będzie projekt pt. "Kolęda bliźniemu" skierowany do pensjonariuszu domów pomocy, domów seniora, pacjentów i personelu szpitali oraz do wszystkich tych, którzy sami nie mogą przyjść na wieczór kolęd. My z kolędą pojedziemy właśnie do nich. Zachęcamy wszelkich muzyków i muzykantów aby przyłączyli się do nas, lub sami zorganizowali takie akcje u siebie. Chętni o tym napiszemy na naszej stronie. Kolędowanie to wyjątkowy czas w roku. Kolęda jest darem, więc bądźmy szczodrzy i zanieśmy go tym, którzy go najbardziej potrzebują.

Zapraszamy

Kontakt:
Tel: 608366444
E-mail: barbara.bator@voxangeli.pl

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kolędowania - Edycja 2017

„Kolęda na przestrzeni dziejów”

I. Koncerty kolęd

„Puer Natus in Bethlehem”
Koncert kolęd i pieśni o Bożym Narodzeniu z Polski i Europy. Podróż w głąb wieków
od średniowiecznych hymnów do staropolskich pastorałek.
Źródła
Laudario di Cortona XIII w., Piae Cantiones XVI w., Kancjonały Staniąteckie XVI w., Kancjonał Nieświeski XVI w., Kancjonał Biblioteki Czartoryskich XVI w. i inne.

„Uśnijże mi, uśnij” - Kolędowanki – usypianki.
Koncert kolęd nie tylko dla dzieci. U stóp szopki, w ciszy świątyni wszyscy stajemy się dziećmi. Koncert ma charakter wspólnego czuwania, kontemplacji Bożego Narodzenia.
Źródła
Staropolskie kancjonały, Bartosz Gałązka „Kolędy Podkarpacia”, Kantyczka Jana Kaszyckiego,
Śpiewnik kościelny X. M. M. Mioduszewskiego i inne.

II. Spotkania, wspólne kolędowanie, warsztaty

„Aniołowie zaśpiewali” - Staropolskie Kolędowanie.
Wspólne kolędowanie, nauka kolęd staropolskich, każdy uczestnik otrzymuje Niezbędnik Kolędnika z tekstami.
Źródła
Piae Cantiones XVI w., Kancjonały Staniąteckie XVI w., Kancjonał Nieświeski XVI w.,
Kancjonał Biblioteki Czartoryskich XVI w. i inne.

„Anioł pasterzom mówił” - tradycyjne kolędowanie
Tradycyjne kolędy z kantyczek i starodawnych śpiewników. Każdy uczestnik otrzymuje Niezbędnik Kolędnika z tekstami.
Źródła
Kantyczka Jana Kaszyckiego, Śpiewnik X. M. M Mioduszewskiego i inne.

„Zbierejcie się chłopy prędko z wieczora” - Tradycyjne Podkarpackie Kolędowanie.
Wspólne kolędowanie, nauka kolęd tradycyjnych z regionu Podkarpacia, każdy uczestnik otrzymuje Niezbędnik Kolędnika z tekstami.
Źródła
Bartosz Gałązka, „Kolędy Podkarpacia”, Oskar Kolberg „Dzieła wszystkie” oraz własne badania terenowe.

„Na to Pan Bóg doł niedziely” - Kolędowanie z korbą.
Wspólne kolędowanie, nauka kolęd tradycyjnych z regionu Podkarpacia, każdy uczestnik otrzymuje Niezbędnik Kolędnika z tekstami. W programie kolędy dziadowskie, baciarskie, Podkarpackie bałamuty i inne.
Źródła
Bartosz Gałązka „Kolędy Podkarpacia”.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian