W 2014 roku mija dwieście lat od urodzin Oskara Kolberga (1814-1890). To będzie wyjątkowy rok, w którym polska tradycja ludowa wróci do łask, a wszystko to za sprawą folklorysty, pasjonata wciąż za mało znanego w świecie. Oskar Kolberg poświęcił swoje życie, aby ocalić od zapomnienia to, co dla nas cenne, dokumentując kulturę i sztukę ludową kraju, skazanego na unicestwienie. W ciągu półwiecza pracy, prowadzonej w latach 1839–1890 i obejmującej tereny całej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Kolberg zgromadził gigantyczne archiwum dokumentujące wszelkie aspekty szeroko rozumianej kultury tradycyjnej, w tym zapisy muzyki, co w jego czasach było zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Swoje prace wydawał w języku ojczystym.
Kolberg pozostawił 33 tomy wydanej za życia dokumentacji folkloru ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, drugie tyle pozostawiając w tzw. tekach kolbergowskich. Rozmiar dzieła Jego życia jest imponujący.
Zapisy muzyki i tekstów folkloru, ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot lokalnych, do dziś wykorzystywane są przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły amatorskie, wreszcie przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku.
Tym bardziej uroczysty będzie rok 2014 – ustanowiony Rokiem Oskara Kolberga. Obchody dwusetnej rocznicy urodzin obfitować będą w różnego rodzaju wydarzenia związane z tradycją i sztuką ludową.

Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli przygotował projekt zatytułowany „Kolbergowo – stacja Rzeszów".Obejmuje on różne działania związane z pracą badacza i oparte na Jego zbiorach nie tylko z terenu Polski południowo–wschodniej, ale również całego kraju.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian