Informacje dla mediów

Filmowanie, rejestrowanie oraz robienie zdjęć podczas spotkań przez osoby inne niż przedstawiciele patronów medialnych może się odbywać tylko za zgodą organizatorów.
Akredytację można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu meilowym: warsztaty@voxangeli.pl, potem należy się zgłosić do recepcji. Kopie wszelkich materiałów zarejestrowanych podczas spotkań należy przesłać organizatorom w terminie jednego tygodnia od zakończenia wydarzenia. Zostaną one użyte do promocji lirniczego rzemiosła i spotkań na Podkarpaciu. Materiały zostaną opatrzone imieniem, nazwiskiem bądź nazwą podaną przez autora.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian