W dniach 11-18 czerwca zapraszamy na "Tydzień z Małeckimi - tradycje drukarskie w Ełku"Program

11 czerwca, godz. 18:00
Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa
Koncert muzyki dawnej pt. "Muzyczne wędrówki po dawnej Europie". W programie koncertu pieśni zaczerpnięte z Cantigas de Santa Maria z XIII w., Laudario di Cortona z XIII w., Llibre Vermell de Montserrat z XIV w,. Cancionero Musical de Palacio z XVI w., oraz staropolska liryka miłosna.
Po koncercie prezentacja rekonstrukcji instrumentów historycznych z Pracowni Leszka Pelca "Caelo et serra".
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Ełku ul. Słowackiego 26.
12 czerwca
Występ Chóru Kontrapunkt, Wąski Tor 1.
13 – 17 czerwca
warsztaty Tadeusz Grajpel – Muzeum Historyczne w Ełku, Wąski Tor 1 – Warsztaty dotyczące drukarstwa średniowiecznego,
17 czerwca, godz. 16:00
Zabawy XVI-wieczne dla dzieci oraz występ i animacje zespół tańca dworskiego – Agencja Artystyczna Amatum – plac przy galerii Brama Mazur
18 czerwca, godz. 11:00-14:00
Warsztaty papieru czerpanego – Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie.

O programie słów kilka ...

Program obejmuje cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych związanych z tradycjami drukarskimi w Prusach Książęcych (przełom XV i XVI w.) oraz mnóstwo ciekawych, edukacyjnych imprez towarzyszących, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców miasta Ełku i okolic, sprzyjających integracji społecznej. Nawiązuje do postaci Jana i Hieronima Małeckich (ojca i syna), polskich teologów luterańskich, literatów, tłumaczy, drukarzy, wreszcie wydawców i redaktorów, pionierów oświaty w języku polskim na Mazurach, stąd nazwa wydarzenia „Tydzień z Małeckimi”. odatkowym elementem projektu będzie utworzenie specjalnego fontu komputerowego, czyli kroju pisma o nazwie „font ełcki” stylizowanego na czcionce Małeckich oraz tablic edukacyjnych związanych z tradycjami drukarskimi z reprintem dzieła średniowiecznego.
Warsztaty drukarskie będą poprzeplatane wydarzeniami artystycznymi i kulturalnymi: koncertem muzyki dawnej, występem zespołu tańca średniowiecznego oraz chóru, warsztatami papieru czerpanego, zabawami XVI-to wiecznymi dla rodzin oraz prelekcją dotyczącą wielokulturowości regionu i tolerancji.
Wszystko po to, by włączyć przedstawicieli różnych grup społecznych w życie kulturalne miasta, przypomnieć wielokulturowe tradycje dawnej Rzeczpospolitej oraz kształtować świadomość własnej tożsamości mieszkańców Ełku i okolic poprzez upowszechnianie popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowano z Muzeum Historii Polski w ramach VIII edycji ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”

plcsenfrdehuitptroruskessvuk