7. Informacje dla mediów

Filmowanie oraz robienie zdjęć podczas spotkań przez osoby inne niż przedstawiciele patronów medialnych tylko za zgodą organizatorów. 
Akredytację można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu meilowym, potem należy się zgłosić do recepcji, która znajdować się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Kopie wszelkich materiałów zarejestrowanych podczas spotkań należy przesłać organizatorom w terminie jednego tygodnia od zakończenia wydarzenia. Zostaną one użyte do promocji lirniczego rzemiosła i spotkań w Haczowie. Materiały zostaną opatrzone imieniem, nazwiskiem bądź nazwą podaną przez autora.  

 

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian