VII
Mnóstwo pogan z twej namowy, nabiera sił, mocy męstwa,
{: takiemi przemawiasz słowy, gdy ich wiedziesz do zwycięstwa. :}

VIII
Nuż rycerze Chrystusowi, porzućcie świata ciemności,
{: przelać krew bądźcie gotowi, przywdziejcie zbroję światłości. :}

IX
Wreszcie i ciebie Bóg wzywa, idziesz pod topór katowski,
{: trzykroć cięta, trzy dniś żywa dom swój zmieniasz na dom Boski. :}

X
Uprośże nam łask obficie, stałości i męstwa dary,
{: niech raczej położym życie, niżeli odstąpim wiary. :}

XI
A gdy muzyki światowe słyszeć będziem, myśl do góry,
{: niech się wznosi pomniąc owe jakiemi brzmią świętych chóry. :}

XII
Tam nuci głos Cecylii piosnkę, którą biegnąc drogą,
{: za Barankiem wśród lilii, panny tylko śpiewać mogą. :}

Śpiewnik kościelny, czyli, Pieśni nabożne z melodyjami
w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów
parafijalnych przez X. M. M. Mioduszewskiego
zebrane, 1837 r.

 

O Świętej Cecylii Pannie i Męczenniczce

 

I

Cecylijo męczennico, zaszczyt panien, chlubo wiary,

{: nienaruszona dziewico czynisz z siebie dwie ofiary. :}

 

II

Zmuszają cię iść w małżeństwo, serce ci przejmuje trwoga,

{: lecz poślubiwszy panieństwo ufasz stale w pomoc Boga. :}

 

III

Już wesele, brzmią - organy, już zaczęto pieśń godową,

{: a ty jesteś bez odmiany, nucisz w sercu pieśń takową. :}

 

IV

Polecam ci serce, ciało, Boże Tyś moja obrona,

{: strzeż je, by się nie skalało, bym nie była pohańbiona. :}

 

V

Wtem ci anioł na straż dany, groźny dla Waleryjana,

{: by od niego był widziany, ślesz go po chrzest do Urbana. :}

 

VI

Zyskujesz Bogu dwóch braci, ocalasz swoje panieństwo,

{: Bóg im hojnie wiarę płaci, oba idą na męczeństwo. :}

 

VII

Mnóstwo pogan z twej namowy, nabiera sił, mocy męstwa,

{: takiemi przemawiasz słowy, gdy ich wiedziesz do zwycięstwa. :}

 

VIII

Nuż rycerze Chrystusowi, porzućcie świata ciemności,

{: przelać krew bądźcie gotowi, przywdziejcie zbroję światłości. :}

 

IX

Wreszcie i ciebie Bóg wzywa, idziesz pod topór katowski,

{: trzykroć cięta, trzy dniś żywa dom swój zmieniasz na dom Boski. :}

 

X

Uprośże nam łask obficie, stałości i męstwa dary,

{: niech raczej położym życie, niżeli odstąpim wiary. :}

 

XI

A gdy muzyki światowe słyszeć będziem, myśl do góry,

{: niech się wznosi pomniąc owe jakiemi brzmią świętych chóry. :}

 

XII

Tam nuci głos Cecylii piosnkę, którą biegnąc drogą,

{: za Barankiem wśród lilii, panny tylko śpiewać mogą. :}

 

 

Śpiewnik kościelny, czyli, Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafijalnych przez X. M. M. Mioduszewskiego zebrane, 1837 r.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian