W dniach 14-16 lipca w Kamionce i Jarosławiu odbędą się Warsztaty Tradycji.

Wszystkich chętnych do wdrażania się w szlachetne rzemiosło polskiej muzyki tradycyjnej w jej wariancie, rycie najbliższym nam, ukształtowanym na terenach dzisiaj nazywanych Podkarpaciem, zapraszamy do udziału w warsztatach gry na skrzypcach i bębnach.
Poprowadzą je starzy mistrzowie tradycji stąd: Jan Marek, Jan Cebula oraz Bernard Malski. Pośrednikiem i tłumaczem w nauce będzie Witold Broda.

Dodatkowo odbędą się warsztaty gry mające charakter bardziej rekonstrukcyjny. Gry na suce biłgorajskiej i dudach uczył będzie Maciej Kaziński. Warsztaty skrzypcowe i dudziarskie stanowić mają pierwsze kroki próby zrekonstruowania w Jarosławiu, działających tu prężnie za czasów Anny Ostrogskiej, cechów skrzypków, cymbalistów i dudziarzy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc trzeba jednak swoje uczestnictwo zgłosić. Osoby niemuzykujące zapraszamy do wysłuchiwania starych muzykanckich gawęd i historii.

Zaprasza Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian