W dniach 28 lipca - 1 sierpnia 2013 r. odbędą się X Ignacjańskie Dni Młodzieży. Zapraszamy chętnych doudziału w naszych warsztatach muzyki dawnej i tradyjnej, które będą częścią spotkań w Starej Wsi.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tegorocznych bloków warsztatowych:

I. CHORAŁ GREGORIAŃSKI
II. WARSZTATY WOKALNE - POLSKIE PIEŚNI TRADYCYJNE

I. CHORAŁ GREGORIAŃSKI

W programie:
nauka śpiewu chorałowego wg średniowiecznego traktatu Hieronima z Moraw
praca nad odczytaniem i właściwą interpretacją zapisu nota quadrata
zapoznanie się z różnymi notacjami śpiewu średniowiecznego
panel dyskusyjny na temat miejsca śpiewu we współczesnej liturgii
przygotowanie liturgii gregoriańskiej na święto Św. Ignacego Loyoli

Zaczerpniemy z bogactwa tradycji i doświadczymy modlitwy, która jest od wieków śpiewem własnym Kościoła.

Pytania dotyczące warsztatów można kierować: e-mail: warsztaty@voxangeli.pl, tel: 602438386. Informacje o mnie na www.voxangeli.pl

Z
apraszam
Maciej Bator

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian