Spotkanie rozpoczęło się wejściem kolędników, w których wcielił się sam Pan Bartosz Gałązka wraz z zespołem Vox Angeli. Z gwiazdą i śpiewem już od progu domagali się piwa, życzyli gospodarzowi błogosławieństwa i z góry dziękowali za szczodroka, jak na kolędników przystało. Na powitanie zabrzmiała kolęda życząca - "Jak się macie gospodarzu nasz miły, już rok minął jakżeśmy tu nie byli..." i rozpoczęło się wspólne śpiewanie przeplatane opowieściami Pana Gałązki.

Słuchacze otrzymali Kantyczki, dzięki którym mogli włączyć się w śpiew kolęd z naszego regionu, co czynili z wielką przyjemnością.
Kolędy raz wesołe, raz i smutne, kościelne, życzące, a wszystkie razem przepiękne są naszym narodowym skarbem. Często śpiewając je nie znamy jednak ich pochodzenia.

Pan Bartosz przybliżył słuchaczom czas i miejsca w jakich powstawały, opowiadał o swojej pracy, o podróżach po naszym regionie, o wspaniałych ludziach, których spotkał i którzy z radością przekazali te piękne pieśni. Słuchacze mieli wiele pytań, a żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Wspólne kolędowanie przerodziło się w rozmowę, a nawet dyskusję na temat tradycji i jej postrzegania przez współczesne społeczeństwo.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian