Dla ludzi DINKA licza sie dwie sprawy: po pierwsze: krowy po drugie: wysokie kobiety.

KROWA: Tak już jest w ich kulturze, ze posiadając krowy, one utrzymują ludzi przy życiu dając im mleko i krew. Dinkowie krów nie zabijają i nie jedzą poza wyjątkowymi okazjami ze względu na szacunek dla nich. Każda krowa i każdy byk, a także każde ciele ma swoje imię. Pasterze potrafią rozróżnic krowy i znają imię każdej. Pytałem chłopcow która krowa jak ma na imię, kiedy byłem w ich wiosce to każde dziecko potrafiło powiedzieć imię poszczególnej krowy a było ich tam setki. Każda się czymś odróżnia. Ich życie jest związene z krowami do tego stopnia, że dziecko może być na dworze, poza domem w nocy, lecz ciele, które jest małe musi być w chacie. Oni śpią z małymi cielętami i kozami w tej samej chacie. Kury też mają swoje miejsce w tej samej chacie razem z kurczętami. Krowa jest ważniejsza od czlowieka. Nie wolno jej uderzyć. Za uderzenie krowy pasterz zarząda od killku do kilkunastu krów. Jest to najwyższe znieważenie Dinka i ich sposobu życia.

Na ogół jedzą mięso z kozy. Zabicie i zjedzenie krowy jest rzadkim wyjątkiem. Okazją do zabicia i zjedzenia krowy staje sie śmierć bliskiej osoby z rodziny i jej opłakiwanie. Wówczas skóra z krowy służy za posłanie lub na materiał do wyrobu różnych rzeczy ze skóry. Jeśli w ktorejś rodzinie jest bardzo piękna córka, to kiedy ta rodzina otrzyma za nią bardzo wiele krów, wówczas jedną krowę poświęca się na pożywienie w czasie wesela. Jest to bardzo, bardzo rzadka okazja, gdyż kobieta musi być wyjątkowo wysoka i wyjątkowo piękna.

Krowy nie są na handel, tylko dla rodziny. Nikt krów nie sprzedaje. One wyrażają prestiż i bogactwo danej rodziny. Rodzina przeżywa wszystkie relacje w odniesieniu do bydła, które posiada. Krowy są jedynym i najważniejszym odniesieniem dla Dinka.

KOBIETA – (należy powiedzieć) wysoka kobieta gdyż wzrost jest powiązany z wartościa kobiety, jest ona szanowana ze względu na jej wysoki wzrost i ze względu na przekazywanie życia następnemu pokoleniu i wychowywaniu go.  Nacięcia na twarzy dziewcząt wykonane ostrym narzędziem kiedy dziewczyna jest w wieku dorastania tworzą różne wzory obok oczu, lub na twarzy. Zasypane popiołem po nacięciu dodają urody kobietom i świądcza o ich pięknie. Średni wzrost mężczyzn i kobiet 170cm do 2 m. Średnia cena za kobietę przy zamążpójściu to 60 krow. Im kobieta wyższa i piękniejsza tym cena rośnie wzwyż. Jednym słowem wysokie córki są "bankiem" dla rodziny. Tak wiec młody mężczyzna chcąc wejść do jakiejś rodziny poprzez małżenstwo musi posiadać wiele krów. Aby poślubić kobietę powyżej 190 cm wzrostu mężczyzna musi zapłacić nawet do 300 krów. Każda krowa to 300 $ US. Ilość krów jako należność za kobietę podczas zamążpójścia jest zależna od "starszyzny klanu". To oni ustalaja cene za poszczególne kobiety.

Ludzie DINKA żyją w dość dużych osadach i wspólnota jest dla nich bardzo ważna, bo dzięki niej i dzięki krowom utrzymują się przy życiu i są silni. Żyją z tego co im natura dała. Dosłownie.
Dinka nie chodzą do szkoły (nie znają takiego pojęcia) no i oczywiście szkół poza Rumbek w naszym obszarze nie ma. W samym Rumbek jest kilka szkół podstawowych. Nowe prawo państwowe nakazuje aby każdy chodził do szkoły, lecz ze względu na wielkie odległości z osad do szkół dzieci przychodzą ok 10:00 do szkoły, gdzie lekcje już trwają od ok 8:00 (w naszym regionie).Edukacja jest na bardzo niskim poziomie. Nikt z uczniów nie ma ani długopisów ani ołówkow, ani zeszytów, ani książek w naszym rozumieniu. W Rumbek są dwie szkoly średnie. Tam oczywiście książki, zeszyty i ołówki to podstawa.

Pojecie studiów i uniwersytetu tutaj nie jest znane poza ksieżmi/duchownymi którzy przeszli przez ten etap w czasie swojej formacji. W diecezji RUMBEK jest dwóch młodych (rok temu wyświeconych księży) z plemienia DINKA. cdn...


Zdjecia, strona internetowa o Dinka: http://www.google.co.uk/search?q=cattle+camp+Dinka+pictures

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian