Dla ludzi DINKA licza sie dwie sprawy: po pierwsze: krowy po drugie: wysokie kobiety.

KROWA: Tak już jest w ich kulturze, ze posiadając krowy, one utrzymują ludzi przy życiu dając im mleko i krew. Dinkowie krów nie zabijają i nie jedzą poza wyjątkowymi okazjami ze względu na szacunek dla nich. Każda krowa i każdy byk, a także każde ciele ma swoje imię. Pasterze potrafią rozróżnic krowy i znają imię każdej. Pytałem chłopcow która krowa jak ma na imię, kiedy byłem w ich wiosce to każde dziecko potrafiło powiedzieć imię poszczególnej krowy a było ich tam setki. Każda się czymś odróżnia. Ich życie jest związene z krowami do tego stopnia, że dziecko może być na dworze, poza domem w nocy, lecz ciele, które jest małe musi być w chacie. Oni śpią z małymi cielętami i kozami w tej samej chacie. Kury też mają swoje miejsce w tej samej chacie razem z kurczętami. Krowa jest ważniejsza od czlowieka. Nie wolno jej uderzyć. Za uderzenie krowy pasterz zarząda od killku do kilkunastu krów. Jest to najwyższe znieważenie Dinka i ich sposobu życia.

Na ogół jedzą mięso z kozy. Zabicie i zjedzenie krowy jest rzadkim wyjątkiem. Okazją do zabicia i zjedzenia krowy staje sie śmierć bliskiej osoby z rodziny i jej opłakiwanie. Wówczas skóra z krowy służy za posłanie lub na materiał do wyrobu różnych rzeczy ze skóry. Jeśli w ktorejś rodzinie jest bardzo piękna córka, to kiedy ta rodzina otrzyma za nią bardzo wiele krów, wówczas jedną krowę poświęca się na pożywienie w czasie wesela. Jest to bardzo, bardzo rzadka okazja, gdyż kobieta musi być wyjątkowo wysoka i wyjątkowo piękna.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian