Plemię DINKA to pierwotna kultura koczownicza ludzi, którzy w klanach, wędrują wraz ze swoim bydłem od mokradła do mokradła i walczą między klanami o dostęp do zielonej trawy w porze deszczowej i do wody w porze suchej.

Chłopcy po przejściu inicjacji do męskości, a wiąże się to z trzema rytuałami inicjacyjnymi uzyskują aprobatę “STARSZYZNY” czyli zgromadzenia mężczyzn, którzy mają głos decydujący we wszystkich sprawach wspólnoty w której żyją.

Trzy stopnie inicjacji to:

1) obrzezanie – ma miejsce w wieku 14-18 lat I dokonuje się w obecności "ojca danego chłopca i "starszyzny" klanu. Chłopiec nie może okazać się słaby a więc nie może zapłakać, ani nawet okazać bólu, jaki wiąże się z obrzezaniem, które jest bardzo bolesnym procesem.

2) pasterz – chłopiec wchodząc w dorosłe życie otrzymuje od ojca 5-10 krów i od tej pory zajmuje się nimi. Są to jego własne krowy. On je prowadzi na mokradła i dba o nie. Chłopcy używają moczu krów do farbowania włosów. Moczu może użyć tylko ten chłopiec, który ma swoje krowy. Niekiedy dla podkreślenia powagi tego iż dany chłopiec posiada swoje krowy (a wiec jest odpowiedzialnym młodym pasterzem), chłopcy nakładają na głowę odchody krów ze swojego stada. Jest to symbol męskości i umiejętności zarządzania własnym stadem u wciąż młodego jeszcze chłopca (14-18 lat). Dziewczyny które widzą i czują takiego młodego mężczyznę (po zapachu potrafią rozróżnić poszczególnych chłopców) wiedzą że jest on oficjalnym kandydatem na męża. Zapach takiego młodego kandydata jest do tego
stopnia ośmielający dla dziewczyn, iż często dziewczyny idą za tym zapachem by w obecności tego młodego mężczyzny spędzić jakiś czas. Najwyższym stopniem uznania dla młodego mężczyzny ze strony dziewczyn jest uklęknięcie dziewczyny przed młodym mężczyzną, który ma ufarbowane włosy moczem i odchodami krowy. Następuje wówczas umycie nóg przez dziewczynę. Taki młody mężczyzna czuje się w pełni tym, który panuje nad sytuacją I może składać propozycje ślubu.

3) wojownik – trzecim stopniem inicjacji młodego chłopca jest wprowadzenie go do stanu wojowników. Dzieje się to przez nacięcie dookoła głowy 5 lub sześciu linii (powyżej oczu na czole i dookoła głowy). Rany zasypywane są popiołem co potęguje ból. Linie te tworzą wyraźne zgrubienia na czole i dookoła głowy. Tylko ci mężczyźni którzy przeszli przez ten etap inicjacji są uznawani u Dinka za mężczyzn w pełnym tego słowa znaczeniu.

Młody wojownik podczas aktu inicjacji nie może okazać żadnego uczucia bólu na zewnątrz.

Jest to bardzo ważne gdyż inaczej nie byłby zdolny do bycia wojownikiem. Od tej pory wojownik może nosić włócznie. Większość mężczyzn nosi włócznie kiedy opuszczają swoje domy i idą w teren. Niezależnie od tego gdzie idą zawsze niosą włócznie ze sobą. Jest to atut i symbol wojownika. Dobitnie o tym świadczą rany na czole, które mówią że taki wojownik jest gotowy na wszystko.

Większość czasu w ciągu roku mężczyźni i chłopcy spędzają w obozie, który budują obok mokradła, miejsca gdzie mogą paść bydło i być blisko wody. Przemieszczają się też z miejsca na miejsce w poszukiwaniu wody dla krów.

Ludzie DINKA-AGAR zamieszkują miasto RUMBEK i tereny na wschód od RUMBEK. Samo miasto to w zasadzie zbiorowisko kilku tysięcy domków-lepianek pokrytych trawa. Cześć tych domków wykonana jest (z cegły) z gliny uformowanej tak jak cegła i wypalonej w otwartych piecach, później wysuszonych w słońcu. Niedawno miejscowe władze wytyczyły granice miasta a mianowicie 8-mio kilometrowy obszar miasta RUMBEK. Obręb w którym domostwa się znajdują wchodzi w skład miasta.

Poszczególnymi klanami zarządzają przywódcy (Chiefs), którzy obecnie mieszkają już poza osadami. W naszym regionie Chiefs mają swoje mieszkanie w Rumbek oraz tzw. "biuro" obok swojego domu. Mają do dyspozycji kilku swoich pomocniczych chiefs, którzy w razie konieczności jadą do swojego klanu poza Rumbek i załatwiają sprawy. Mają poważny posłuch wśród swoich. Władza poszczególnego klanu przekazywana jest z pokolenia na pokolenie z ojca na syna przez dziedziczenie, a jeśli nie ma syna któremu ojciec przekazałby władze, otrzymuje ja najbliższa osoba płci męskiej (brat, kuzyn). Tak więc pomimo tego iż funkcja Chief'a jest płatna przez rząd Południowego Sudanu, władza pozostaje tradycyjnie w rękach jednej rodziny danego klanu. Gdyby taki chief chciał kandydować do władzy na poziomie krajowym, to głosy jego rodziny wystarczyłyby mu aby wejść do rządu. Jednak ta posada jest bardziej satysfakcjonująca na dzień dzisiejszy. cdn...

Zdjecia, strona internetowa o Dinka: http://www.google.co.uk/search?q=cattle+camp+Dinka+pictures

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian