Ludzie DINKA-AGAR zamieszkują miasto RUMBEK i tereny na wschód od RUMBEK. Samo miasto to w zasadzie zbiorowisko kilku tysięcy domków-lepianek pokrytych trawa. Cześć tych domków wykonana jest (z cegły) z gliny uformowanej tak jak cegła i wypalonej w otwartych piecach, później wysuszonych w słońcu. Niedawno miejscowe władze wytyczyły granice miasta a mianowicie 8-mio kilometrowy obszar miasta RUMBEK. Obręb w którym domostwa się znajdują wchodzi w skład miasta.

Poszczególnymi klanami zarządzają przywódcy (Chiefs), którzy obecnie mieszkają już poza osadami. W naszym regionie Chiefs mają swoje mieszkanie w Rumbek oraz tzw. "biuro" obok swojego domu. Mają do dyspozycji kilku swoich pomocniczych chiefs, którzy w razie konieczności jadą do swojego klanu poza Rumbek i załatwiają sprawy. Mają poważny posłuch wśród swoich. Władza poszczególnego klanu przekazywana jest z pokolenia na pokolenie z ojca na syna przez dziedziczenie, a jeśli nie ma syna któremu ojciec przekazałby władze, otrzymuje ja najbliższa osoba płci męskiej (brat, kuzyn). Tak więc pomimo tego iż funkcja Chief'a jest płatna przez rząd Południowego Sudanu, władza pozostaje tradycyjnie w rękach jednej rodziny danego klanu. Gdyby taki chief chciał kandydować do władzy na poziomie krajowym, to głosy jego rodziny wystarczyłyby mu aby wejść do rządu. Jednak ta posada jest bardziej satysfakcjonująca na dzień dzisiejszy. cdn...

Zdjecia, strona internetowa o Dinka: http://www.google.co.uk/search?q=cattle+camp+Dinka+pictures

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian