Dinka zajmują się przede wszystkim wypasem i hodowlą bydła oraz rolnictwem. Pierwsze zajęcie jest typowo męskie, drugie zaś – kobiece. Na polach uprawiają głównie: proso (kłosy wys. do 60 cm, które posiada zwartą wiechę i żółte ziarno), oraz sorgo (w pokroju jest ono podobne do kukurydzy, lecz nie wytwarza kolb. Nasiona sorga skupione są w wiesze).
Żyją w patriarchalnych rodach, które łączą się w wioski. Władzę sprawuje starszyzna. Na czasy wojen tworzą konfederacje plemienne.
Wiek jest bardzo ważny w ich społeczności. Kiedy chłopiec przekracza granicę męskości musi przejść rytuał inicjacji. W czasie obrzędu czoła chłopców znakowane są ostrym narzędziem.
Dinka wyznają wiarę w jednego boga zwanego Nhialic. Przemawia on przez duchy, które czasowo wcielają się w ludzkie ciała. Część z nich uznaje chrześcijaństwo.
W czasie drugiej wojny domowej w Sudanie dochodziło kilkakrotnie do masakry ludu Dinka. Islamskie siły rządowe próbowały krwawo tłumić rebelię na południu kraju. W wyniku trwającego ponad dwadzieścia lat (1983-2005) konfliktu śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wielu zostało zmuszonych do ucieczki.
9 lipca 2011 roku południowa część Sudanu uzyskała niepodległość i utworzyła odrębne państwo: Południowy Sudan.

Sławnymi Dinka są:
Alek Wek – modelka, Manute Bol i Luol Deng – koszykarze NBA.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian