Nowym nabytkiem Muzeum w Przeworsku są akcesoria kolędnicze oraz pełna dokumentacja „kolędy z rajem”, pochodzące ze wsi Chałupki k. Przeworska. Są to: ubiór Heroda (mundur z dekoracjami, białe spodnie z lampasami, korona oraz berło), charakterystyczny biały kapelusz z szerokim rondem – nakrycie głowy chroniące Adama przed promieniami słońca w raju, a także tekst „kolędy wiejskiej”, archiwalne fotografie kolędników z Chałupek, jak również nagranie widowiska „Raj” z początku lat 90. XX w. Animatorem kolędy w Chałupkach był Stanisław Szewczyk, żyjący w latach 1919-2001 – działacz społeczny, wieloletni zasłużony członek OSP Chałupki oraz odtwórca ról Adama i Heroda w „Raju”. Pamiątki po działalności ojca i dziadka, pieczołowicie przechowywane i zabezpieczone, przekazała do zbiorów muzeum – Rodzina Państwa Szewczyków.
W wariancie „Kolędy z Rajem” z Chałupek, w scenie pierwszej rozgrywającej się w raju, głównym atrybutem jest drzewko jodłowe z jabłkiem, stawiane na środku pomieszczenia przez Anioła, który obwieszcza: „Oto jest raj!” Po odegraniu sceny skuszenia Ewy, śpiewana jest tradycyjna kolęda „Z raju pięknego miasta wygnana jest niewiasta”. W drugiej części przedstawienia, akcja rozgrywa się w pałacu Heroda. Asystę Heroda stanowią Hetman i Ministrowie (Ministranci) ubrani w stroje turków (straży grobowej). Toczy się konwencjonalny żartobliwy dialog Heroda z Żydem. Następnie przed oblicze Heroda wezwani są Arcykapłan i Astrolog. Herod wydaje rozkaz rzezi niewiniątek.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian