I. Tradycyjne Podkarpackie Kolędowanie, kolędowanie z Kolbergiem


Cel i działania

Powrót do tradycji wspólnego kolędowania. Nauka kolęd z terenu Polski z zapisów Oskara Kolberga oraz kolęd podkarpackich ze zbirów Bartosza Gałązki. Naświetlenie tła historycznego i genezy powstania kolędy. Opowieści o dawnych zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zasięg regionalny i ogólnopolski.

Miejsca wydarzeń

- Szynk Rzeszowski (05.01.14).
- Cerkiew Św. Kosmy i Damiana w Krempnej (12.01.14).
- Aula Klasztoru Ojców Dominikanów w Rzeszowie (15.01.14).
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach (17.01.14)
- Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie (26.10.14)
- Wypożyczalnia Muzyczna w Rzeszowie (29.10.14)
- Kościół pw. Św. Barbary w Przeworsku (02.02.14)

Instytucje współpracujące przy organizacji wydarzeń

- Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej i ks. Andrzej Turoń.
- Parafia pw. Św. Jacka, Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie – o. Romuald Jędrejko
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach – p. Anna Gryniewicz.
- Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Łańcucie – ks. Marek Blecharczyk.
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Wypożyczalnia Muzyczna - p. Barbara Balicka.
- Parafia pw. Św. Barbary, Klasztor Ojców Bernardynów w Przeworsku – o. Marceli Gęśla.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian