Częścią projektu "Kolbergowo - stacja Rzeszów" są „Spotkania z tradycją" dla dzieci i młodzieży, podczas których głośno czytamy Kolberga przenosząc się w świat niesamowitych ludowych baśni. Dyskutujemy na temat obecności różnych aspektów tradycji we współczesnym życiu. Młodzi słuchacze uczą się tradycyjnych pieśni. Głośne czytanie rozwija wrażliwość i wyobraźnię dziecka. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania konkursu plastycznego.

Na konkurs napłynęło ponad dwieście prac plastycznych z nie tylko z Podkarpacia ale również z innych regionów Polski. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne prace wykonane przeróżną techniką. Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, instruktorów i opiekunów za zaangażowanie w popularyzję ludowych baśni, a tym samym ukazanie dzieciom niesamowitego świata tradycyjnych podań i opowieści. Rok Oskara Kolberga to wyjątkowy rok, w którym wielu z nas odkryło swoje korzenie. Żywimy nadzieję, że tradycja powróci do wielu domów i zostanie w nich na stałe, stając się czymś oczywistym jak to było za czasów naszych dziadów i pradziadów. 

Zapraszamy
20 maja o godz. 17.00
Wernisaż wystawy prac konkursowych
WiMBP Rzeszów, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Słowackiego 11
5 czerwca o godz. 18.00
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
WiMBP Rzeszów, Biblioteka Muzyczna,
ul. Żeromskiego 2

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian