admortemAd mortem festinamus, powstał prawdopodobnie pod wpływem zarazy, która zdziesiątkowała Europę. Tańce śmierci były szczególnie popularne w Hiszpanii i Szkocji, powszechne w kulturach pogańskich, tępione były przez kościół w średniowieczu. Związane były głównie z uroczystościami pogrzebowymi, ale również z kultem płodności i odrodzenia. Tekst  utworu uświadamia nam że wszystko co doczesne przemija i staje się bezwartościowe.  Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Nawołuje do prawego życia, do wyzbycia się wszelkiego grzechu. Od nas zależy czy będziemy świętować ze śmiercią przejście do lepszego świata, czy pogrążymy się w otchłaniach na wieki.
Szkarłatna Księga to zbiór pieśni pątniczych, jest obrazem przeżywania i wyrażania uczuć religijnych. Pieśni średniowiecznych pielgrzymów, choć charakterem odbiegają od współczesnych nadal pozostają aktualne w swojej treści i przesłaniu.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian