Pieśni pochodzą z późnego średniowiecza, napisane są w języku katalońskim i po łacinie przez nieznanych autorów. Część pieśni monodycznych może być śpiewana w kanonie. Podczas gdy teksty zostały napisane pod koniec XIV wieku, styl muzyki wskazuje, że pochodzi ona z wcześniejszego okresu.
Trzy utwory monodyczne oraz jeden polifoniczny określone są jako taniec kołowy -  tripudium rotundum lub a ball redon. Tradycja tego tańca zwanego "sardana", przetrwała w Katalonii do dziś. Jest to taniec zbiorowy, wykonuje się go w kole, w powolnym tempie, trzymając się za ręce. W Montserrat klasztorny chór mógł tańczyć wokół ołtarza, a reszta wiernych na dziedzińcu.
mariamDominującą w zbiorze formą jest virelai, w tym Admortem festinamus (taniec śmierci), Stella splendens, Cuncti simus, Maria matrem Virginem, Polorum Regina. Wśród pieśni wielogłosowych wyróżniamy trzy kanony: O Virgo splendens, Laudemu Virginem, Splendens Ceptigera.
Los set gotx i Imperayritz de la Ciudad Jojosa posiadają nietypową budowę, która wskazywać może na lokalne pochodzenie utworów.

 

 

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian