Wieści o cudach na Montserrat szybko się rozeszły i do stóp Czarnej Madonny zaczęli pielgrzymować wierni, a ich liczba rosła z każdym rokiem.

Rok 1811 obfitował w tragiczne wydarzenia. Klasztor i zabudowania przyklasztorne zostały zniszczone przez wojska napoleońskie. W zapiskach Hiszpanów z tego okresu spotykać można się wzmianki o Polakach, którzy nie wykonywali rozkazów swoich francuskich dowódców nakazujących im niszczenie i bezczeszczenie klasztoru.

Klasztor w czasach dyktatury był ośrodkiem opozycji intelektualno - politycznej. Znalazły tutaj schronienie jedne z najcenniejszych dzieł literatury katalońskiej, a  istniejąca do dziś biblioteka posiada wciąż ponad 300 tys. ksiąg. Przepiękne zbiory, w tym cenne kolekcje malarstwa katalońskiego i włoskiego, które znosili tam patrioci, naczynia liturgiczne, przed wiekami przywiezione z Ziemi Świętej można obejrzeć w powstałym w 1920 r. muzeum.

Museu de Montserrat posiada interesującą kolekcję skarbów starożytnego Egiptu, m.in. dobrze zachowaną mumię. Galerie malarstwa i rzeźby szczycą się dziełami S. Rusińola, I. Nonella, R. Casasa, J. Miro, S. Dalíego i P. Picassa, jak również Caravaggia, E. Degasa, C. Moneta, A. Sisleya, El Greca i Tiepola.

 

 

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian