Wspólne trwanie na rozmyślaniach o Bożym Umeczeniu w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Rozważanie Męki Pańskiej poprzez śpiew wraz z wiernymi  tradycyjnych pieśni pasyjnych. Pieśni zostały odnalezione we wsiach i miasteczkach naszego regionu. Pochodzą z tradycji ustnej oraz pracy badawczej Bartosza Gałązki - podkarpackiego Kolberga. W wielu miejscowościach pieśni te funkjonują wciąż w żywej tradycji. Pragniemy tę wspaniałą tradycję podtrzymać i zapraszamy wszystkich do wspólnego czuwania na modlitwie. 

Wierni otrzymują śpiewniki pasyjne.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian