W programie hymny łacińskie dzięki którym słuchacze poznają genezę powstania kolęd nie tylko poprzez słowo, ale również przez śpiew. Wielu twróców zaczerpnęło niegdyś melodie, które do dziś dnia można usłyszeć. Jednak niewielu z nas zna ich pochodzenie. Podczas audycji powracamy do tradycji wspólnego kolędowania, kiedy to kolędy śpiewano wszędzie i w kościołach i w domach i kołach gospodyń wiejskich. Potrzeba śpiewu tkwi głęboko w każdym z nas, a kolędy to najlepszy czas, aby ją obudzić. Na tę okoliczność przygotowaliśmy "Niezbędnik kolędnika",w którym znajdują się teksty wszystkich utworów. Wspólny śpiew daje uczestnikom wiele radości. Dla jednych przywołuje często wspomnienia z dzieciństwa, dla innych to coś zupełnie nowego.

Źródła

Oskar Kolberg „Dzieła Wszystkie”
Antologia Bartosza Gałązki „ Kolędy Podkarpacia” Podgórze I, II, i Pogranicze Polsko-Ruskie
Kantyczka Jana Kaszyckiego
Zbiór Kolęd Regionu Lubelskiego
Kancjonał Puławski 1550 r.
Kancjonał Staniątecki z XVI w.
Własne badania terenowe.

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian