Tematem audycji/koncertu jest kult Maryjny w Polsce i Europie ukazany w hymnach chorałowych, pieśniach sakralnych epok średniowiecza i renesansu oraz w muzyce tradycyjnej i ludowej. Program zawiera przekrój pieśni od Bogurodzicy po Czarną Madonnę. Jeśli pozwalają na to możliwości techniczne podczas audycji prezentujemy materiały o wybranym Sanktuarium od Montserrat do Kalwarii Pacławskiej.

Źródła

Llibre Vermell de Montserrat z XIV w.
Cantigas de Santa Maria z XIII w.
Staropolska liryka Maryjna
Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie
Śpiewnik kościelny Ks. Jana Siedleckiego
Oskar Kolberg "Dzieła wszystkie"
Śpiewnik kościelny, czyli, Pieśni nabozne z melodyjami w kościele katolickum używane, a dla wygody kościołów parafijalnych M. Mioduszewskiego
"Śpiewy Religijne Podkarpacia" t. I. Bartosz Gałązka
Własne badania terenowe

Polish Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian